Phòng Cảnh sát Phòng cháy (PC07) Công an TP Hồ Chí Minh đã đưa ra khuyến cáo về an toàn cháy, nổ.