fbpx

GIẢI PHÁP CHỮA CHÁY BẾP

Giải pháp chữa cháy bếp sẽ dập tắt được đám cháy trong khu vực bếp bằng phương pháp hóa chất ướt được phun lên thiết bị

hệ thống chữa cháy sprinkler

Hệ thống báo cháy tự động( Fire dectection systems)

Hệ thống báo cháy tự động giúp cho ta nhận biết được đám cháy sớm nhất giai đoạn khởi phát hạn chế được thiệt hại cho cả người và tài sản