Tấm pin mặt trời không có bất kỳ bộ phận chuyển động nào, đó...