Biến tần Solis lắp đặt có cảnh báo "PV ISO-PR01"  hoặc "PV ISO-PR02"vào một ngày nhiều mây, hoặc vào sáng sớm và chiều muộn....