Hiện nay một số hãng Inverter điện mặt trời nội địa trung quốc đang cập nhật bản đồ có chứa đường lưỡi bò phi pháp. Không được chấp nhận