Hệ thống điện mặt trời hoà lưới không cần lưu trữ ắc quy, toàn...