Câu hỏi:


Hệ thống điện mặt trời hoà lưới có cần trữ ắc quy, có thể sử dụng vào buổi tối?


Trả lời: 

Hệ thống điện mặt trời hoà lưới có cần trữ ắc quy?

Hệ thống điện mặt trời hoà lưới không cần lưu trữ ắc quy, toàn bộ sản lượng điện sinh ra từ hệ thống sẽ được hòa lưới và tiêu thụ tức thời.Trong trường hợp tải tiêu thụ không hết, lượng điện dư sẽ trả ngược lên lưới điện và truyền tải đến nơi khác. Điện năng trả ngược sẽ được ghi nhận bằng công tơ điện hai chiều.

Hệ thống điện mặt trời hoà lưới có thể sử dụng vào buổi tối?

Do hệ thống điện mặt trời chỉ tạo ra điện khi có ánh nắng mặt trời, nên việc sinh hoạt (hoặc sản xuất, kinh doanh) sẽ được sử dụng điện từ nguồn NLMT (bù trừ với điện lưới) vào ban ngày và sử dụng 100% điện lưới vào ban đêm.