Ginlong Solis được trao chứng nhận Thương hiệu hàng đầu PV 2021 tại Hà Lan. EUPD Research khảo sát