SOLAX được thành lập tại Hàng Châu, Trung Quốc vào năm 2003, Top 10...