Báo giá hệ thống điện năng lượng mặt trời hoà lưới dân dụng - Điện năng lượng mặt trời trong thời gian qua đang được sự hỗ trợ khuyến khích