Vietcotek tổ chức kỷ niệm 18 năm thành lập công ty và teambuilding tại thành phố biển Phan Thiết. Vietcotek Làm việc cùng nhau để thành công