Điện năng lượng mặt trời nguồn năng lượng sạch, vô tận thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, không phải tất cả thành phần của hệ thống điện mặt trời đều trông bền vững.