Theo bản đồ năng lượng mặt trời áp mái ở Ấn Độ 2019, phát...