Thiết kế PCCC điện mặt trời theo công văn số 3288/C07-P4 8/9/2020 của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy (Bộ Công an) ban hành.