Biến tần Solis hybrid 5G– giải pháp hoà lưới và lưu trữ điện năng lượng mặt trời