ệ thống chuyển hóa trực tiếp từ ánh sáng mặt trời thành điện năng để cấp nguồn cho các mô tơ bơm tưới. Hệ thống có thể tích hợp với toàn bộ mô tơ bơm tưới thông dụng trên thị trường