Eterbright - Tập đoàn năng lượng mặt trời Eterbright, thuộc tập đoàn HIWIN Taiwan, thành lập năm 2010, Taiwan, chuyên về nghiên cứu, phát triển và sản xuất các mô-đun PV