Tấm pin năng lượng mặt trời là công nghệ vật liệu (cell, khung nhôm,...