Trước nhu cầu điện gia tăng đột biến trong thời gian qua, ngành điện TP HCM đang khuyến khích người dân và các DN triển khai lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà. Sử dụng hệ thống này, người dân không những không phải trả tiền điện hàng tháng mà còn có thể bán lại sản lượng điện dư.


Quy trình thực hiện đấu nối điện mặt trời trên mái nhà 

Quy trình đấu nối điện mặt trời

Đính kèm các tài liệu liên quan:

1. Giấy đề nghị bán điện mặt trời trên mái nhà của khách hàng (theo Phụ lục 1 đính kèm).

2. Giấy chứng nhận thử nghiệm các đặt tính kỹ thuật hệ thống điện mặt trời nối vào lưới điện hạ áp của Công ty Điện lực Ninh Thuận quản lý (theo Phụ lục 2 đính kèm).

3. Biên bản thỏa thuận tạm thời (theo Phụ lục 3 đính kèm).

4. Tài liệu tham khảo (đính kèm Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương).

5. Hướng dẫn thực hiện mua điện với các dự án điện mặt trời trên mái. VB số 3010 EVN SPC-KD, ký ngày 8/5/2018

Cập nhật hướng dẫn thực hiện đấu nối điện mặt trời trên mái nhà: 

Theo thông tin từ công văn số 5113/EVN-KD của tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc theo công văn Số: 7458/EVN SPC-KD của ĐIỆN LỰC MIỀN NAM ký ngày tháng 10 năm 2018. Có một số điểm mới sau được xem là tín hiệu thuận lợi:

  • Về công suất của hệ thống điện mặt trời và điểm đấu nối điện mặt trời vào lưới điện: Đồng ý cho hệ thống điện mặt trời có công suất lắp đặt 03 kWp đấu nối vào lưới điện hạ áp bằng 01 pha nếu lưới điện vẫn đảm bảo điều kiện vận hành an toàn, ổn định.
  • Việc thực hiện thanh toán: phần điện năng bán lên lưới điện của EVN từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của khách hàng tạm thời chưa thực hiện, các Công ty Điện lực (CTĐL/ĐL) chỉ ghi nhận số liệu để chờ hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến thanh toán và tính thuế.
    Trong thời gian chờ chỉ đạo, hướng dẫn từ các cơ quan quản lý Nhà nước, yêu cầu các CTĐL/ĐL chủ động giải thích cho khách hàng hiểu rõ việc tạm thời ghi nhận số liệu và sẽ thực hiện thanh toán sau cho khách hàng.