Ningbo, Ginlong Technologies Co., Ltd. (Solis) đã xuất bản báo cáo thường niên năm 2020.

Năm 2020, doanh thu của Công ty đạt 321,6 triệu USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng là 48,9 triệu USD, tăng 151% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng sau khi trừ các khoản bất thường là 43,1 triệu USD, tăng 130% so với cùng kỳ năm trước. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 56,3 triệu USD, tăng 154% so với cùng kỳ năm trước. 

Năm 2020, thị trường điện mặt trời toàn cầu đã trải qua một sự bùng nổ. Công ty đã thực hiện chiến lược toàn cầu nhằm theo đuổi sự phát triển cân bằng và đổi mới công nghệ để thúc đẩy quá trình lặp lại sản phẩm liên tục. Trong những điều kiện thuận lợi đó, Công ty đã chứng kiến ​​sự phát triển nhanh chóng. Doanh thu tại thị trường Trung Quốc đạt 127,3 triệu USD, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bảng xếp hạng Solis ấn tượng trên toàn Thế giới.

Theo báo cáo Q1 năm 2021 do Công ty công bố, doanh thu đạt 95,2 triệu USD, tăng 119% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là 163.580,2 USD, tăng 81,29% so với cùng kỳ năm 2020. Ngoài tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh chóng của biến tần, Công ty cho biết doanh số bán biến tần lưu trữ năng lượng cũng tăng. Doanh thu quý 1 năm 2021 của bộ biến tần lưu trữ năng lượng đạt 5,6 triệu USD; gần như tổng doanh số hàng năm đạt được vào năm 2020.

Trong năm 2020, Công ty đã tăng cường đầu tư cho R&D, chi 94,3246 triệu NDT, tăng 122% so với cùng kỳ năm ngoái, giúp thúc đẩy quá trình R&D và phát triển các sản phẩm mới. Trong khoảng thời gian báo cáo, và đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu, Công ty đã tung ra dòng sản phẩm biến tần 1500V công suất cực cao Solis- (215-255) K-EHV-5G.

Công ty cho biết mục tiêu hàng năm đến năm 2021 là thực hiện kế hoạch tăng sản lượng hàng năm và hoàn thành việc xây dựng một nhà máy thông minh hoàn toàn mới. Điều này sẽ chống lại nỗ lực nâng mục tiêu sản lượng hàng năm lên trên 100% và chuyển đổi từ các phương pháp sản xuất máy móc hiện có sang sản xuất tự động và sản xuất thông minh.

Nguồn: Solis News.