fbpx

Trường Mầm Non - Tiểu Học –THCS- THPT Chất Lượng Cao Én Vàng

Trường Mầm Non – Tiểu Học –THCS- THPT Chất Lượng Cao Én Vàng với diện tích

13249,3 m2

VIETCOTEK Thiết kế, thẩm duyệt và lắp đặt hệ thống PCCC

  • Công trình:Trường Mầm Non – Tiểu Học –THCS- THPT Chất Lượng Cao Én Vàng
  • Địa điểm: Tây Ninh
  • Hạng mục: PCCC