fbpx

Nhà máy Kimberly Clark Việt Nam

 

VIETCOTEK nhà thầu thi công hệ thống điện nhẹ

  • Công trình: Nhà máy Kimberly Clark Việt Nam
  • Địa điểm: Bình Dương
  • Hạng mục: Điện nhẹ