fbpx

Nhà Máy Dệt Nhuộm C&T VINA

Nhà Máy Dệt Nhuộm C&T VINA tại khu công nghiệp Minh Hưng

VIETCOTEK  lắp đặt hệ thống Điện động lực, chiếu sáng, điện nhẹ, HVAC/vc_column_text]

  • Công trình: Nhà Máy Dệt Nhuộm C&T VINA
  • Địa điểm: Bình Phước
  • Hạng mục: Điện động lực, chiếu sáng, điện nhẹ, HVAC