fbpx

Nhà máy Acecook Việt Nam

 

VIETCOTEK là đối tác bảo trì hệ thống điện nhẹ trong suốt 14 năm

  • Công trình:Nhà máy AceCook Việt Nam
  • Địa điểm: HCM
  • Hạng mục: Điện nhẹ