fbpx

  • điện mặt trời hòa lưới 25kwp

Điện mặt trời hòa 25kwp SOHUDE

Hệ thống hòa lưới 25kwp lượng điện năng tạo ra trên 3mWh mỗi tháng. Giúp chủ đầu tư tiết kiệm hàng chục triệu mỗi tháng

  • Công trình:Điện mặt trời hòa lưới SOHUDE
  • Hạng mục: Điện mặt trời