Solis Seminar: Gii pháp khc phc li inverter Solis b quá áp “OV-G-V0X

Trong hệ thống điện PV, sự cố quá áp lưới (OV-G-V0X) có thể xảy ra thường xuyên, đặc biệt là ở những khu vực có lưới điện yếu và công suất nối lưới điện mặt trời cao. Những lỗi như vậy là phổ biến và trong tập này của hội thảo Solis, chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn nguyên nhân của  OV-G-V0X, và cách khắc phục sự cố.

Mô tả lỗi

Trong quá trình hoạt động bình thường của biến tần hoà lưới, nó sẽ giám sát xem điện áp lưới vượt quá dải điện áp tiêu chuẩn gắn với lưới trong thời gian thực. Nếu điện áp lưới cao hơn tại một thời điểm nhất định, biến tần sẽ bị ngắt kết nối khỏi lưới (trip) và hiển thị thông báo lỗi  OV-G-V0X  (giá trị X 1 ~ 4).

Các loại thông báo lỗi và ý nghĩa của chúng

“OV-G-V01”: giá trị điện áp lưới cao hơn tiêu chuẩn Vup-Limit 01 (giá trị quá áp bước đầu tiên tiêu chuẩn);

“OV-G-V02“: giá trị điện áp lưới tức thời cao hơn 1,35 lần giá trị đỉnh của điện áp xoay chiều danh định

“OV-G-V03”: giá trị trung bình của điện áp lưới trong vòng 10 phút cao hơn giá trị tiêu chuẩn

“OV-G-V04”: giá trị điện áp lưới cao hơn tiêu chuẩn Vup-Limit 02 (giá trị quá áp tiêu chuẩn bước thứ hai)

Nguyên nhân gây ra lỗi quá điện áp lưới Sự cố hệ thống PV

Khi thông báo “OV-G-V0X” xuất hiện, bạn nên trước tiên hãy kiểm tra những điều sau:

1) Biến tần có quá xa điểm kết nối lưới điện không? Điều này sẽ làm cho chênh lệch điện áp ở phía cực AC của biến tần tăng lên, sẽ vượt quá dải điện áp được thiết lập bởi tiêu chuẩn biến tần

2) Có nhiều biến tần tập trung ở một điểm kết nối lưới không? Ví dụ, nhiều bộ biến tần một pha được kết nối với cùng một pha của lưới điện có thể làm cho điện áp của pha này tăng lên.

3) Có nhiều hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt trong cùng một khu vực trong phạm vi cung cấp điện của máy biến áp không? Nếu công suất tiêu thụ của phụ tải lưới nhỏ thì công suất điện dư sẽ không được tiêu thụ và điều này sẽ làm tăng điện áp lưới.

4) Dây điện của bộ ngắt AC bị lỏng.

Hình 1. Kết nối lỏng lẻo hoặc cáp kết nối kém

Ảnh hưởng do biến động lưới

Ngoài ra, chúng ta cần xác nhận xem có thiết bị điện quy mô lớn nào trong phụ tải điện của chủ sở hữu hay không, chẳng hạn như động cơ công suất lớn, máy công cụ gia công, … Việc đóng cắt thiết bị này sẽ tác động và gây nhiễu lưới điện. , gây ra sóng hài lưới quá mức và biến động điện áp lưới bất thường, vượt quá phạm vi chịu đựng của biến tần. Để tự bảo vệ, biến tần sẽ ngắt kết nối khỏi lưới điện và hiển thị dấu thông báo  OV-G-V0X

Hình 2. Điện áp tăng và quá áp của dạng sóng lưới gây ra bởi các cú sốc tải khác nhau

Tóm tắt nguyên nhân có thể xảy ra với biến tần

1) Tiêu chuẩn lưới biến tần được đặt không chính xác và không đáp ứng các yêu cầu về lưới điện tại chỗ, dẫn đến báo cáo quá áp lưới thường xuyên

2) Lấy mẫu bên trong bất thường của biến tần dẫn đến chênh lệch lớn giữa điện áp lưới hiển thị và giá trị thực, dẫn đến thông báo “OV-G-V0X”

3) Kết nối lỏng lẻo hoặc cáp AC kết nối kém của biến tần

4) Lỗi dây, kết nối nhầm pha A / B / C với dây N hoặc PE của đầu nối AC biến tần.

Hình 3. Lỗi đấu dây, kết nối đường dây A / B / C với dây N hoặc PE của đầu nối AC biến tần

Giải pháp khắc phục

a. Do lắp đặt hệ thống PV gây ra

1) Chọn kết nối lưới điện gần nhất; hoặc thay cáp AC bằng cáp tiết diện lớn hơn

2) Chia đều công suất nối lưới của dự án trên từng pha lưới.

3) Đối với vấn đề công suất PV lắp đặt quá mức trong cùng một khu vực, nên giảm công suất của hệ thống PV hoặc tăng công suất của máy biến áp

4) Đối với việc đấu nối không đúng cáp AC, hãy xác định các pha chính xác và an toàn, trung tính, nối đất và đấu lại hệ thống.  

b. Nguyên nhân do Điện áp lưới

1) Kiểm tra xem có “GRID SURGE” trong thông báo cảnh báo biến tần
Main Menu→Advanced Info→Password 0010→Alarm Message

2) Sử dụng máy hiện sóng để kiểm tra dạng sóng điện áp và dòng điện ở phía AC của lưới điện và cung cấp các kết quả đo cho đại diện dịch vụ của Solis tại địa phương của bạn. Solis sẽ cung cấp cho bạn một giải pháp phù hợp dựa trên các kết quả đọc được.

c. Do cài đặt Biến tần chưa phù hợp

1) Điều chỉnh tiêu chuẩn kết nối lưới để phù hợp với điều kiện lưới điện tại khu vực. Tiêu chuẩn mặc định các inverter Solis xuất xưởng cho thị trường Việt Nam Standard Code : EN50438 L, chi tiết thông số tiêu chuẩn này:

Hình 4. Thông số tiêu chuẩn lưới EN5048L

Cách thiết lập tiêu chuẩn biến tần nối lưới một pha và ba pha:

A- Main Menu→Advanced Settings→Password 0010→Switch ON/OFF→OFF;

B- Advanced Settings→Password 0010→Select Standard→Select Standard Code→Save & Send;

C- Main Menu→Advanced Settings→Password 0010→Switch ON/OFF→ON;

Nếu sửa đổi không thành công, lặp lại bước B.

2) Đặt chế độ giảm quá áp bằng cách giảm công suất đầu ra của biến tần để giảm tổn thất phát điện chung (chế độ Volt- Watt) .

Cài đặt như sau:

Main Menu→Advanced Settings→Password 0010→STD. Mode Settings→Working Mode Set→Work Mode:(Volt-watt→Voltage1~4: P-Limit1~4: )→Save & Send

Hình 5: đồ thị  mức thay đổi công suất theo điện áp AC hoà lưới trong chế độ Volt-Watt

3) Sửa đổi giá trị hiển thị của điện áp lưới thông qua cài đặt thông số bù trong biến tần

Cài đặt thông số điện áp AC của biến tần:

Main Menu→Advanced Settings→Password 0010→Compensation Set→Voltage Parameter→Setting value of Vg-A-Zero, Vg-B-Zero, Vg-C-Zero→Save & Send.

Tóm tắt

Quá điện áp lưới là một dạng sự cố tương đối phổ biến. Khi lỗi này xảy ra trong hệ thống PV năng lượng mặt trời, nó cần được loại bỏ kịp thời theo các bước khắc phục sự cố ở trên. Thực hiện theo các giải pháp được cung cấp và nếu cần, sử dụng sự hỗ trợ của nhóm hỗ trợ Solis tại địa phương của bạn để khôi phục hệ thống về điều kiện hoạt động bình thường.

Tìm hiểu về giải pháp biến tần Solis trong loạt bài tiếp theo. Cần hỗ trợ thêm thông tin về sản phẩm liên hệ ngay Vietcotek để được hỗ trợ về dịch vụ và sản phẩm phân phối chính hãng!

Bảng xếp hạng Solis ấn tượng trên toàn Thế giới.

Nguồn tham khảo: 

https://www.ginlong.com/documentation/Solution_for_OV-G-V0X_alarm_06291601.html